Czy masz projekt który chciałbyś zrealizować z naszą pomocą?

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Oznakowanie konturowe pojazdów

Oferujemy odblaskową taśmę konturową w takich kolorach jak czerwony, żółty i biały. Taśma dostępna jest w rolkach o szerokości 55 mm oraz długości 50 m. Dysponujemy także taśmami stworzonymi z myślą o plandekach ? produkt ten charakteryzuje budowa modułowa.

Taśma konturowa dostarczana jest przez doświadczonego producenta materiałów odblaskowych, który zadbał o wszelkie niezbędne homologacje dopuszczające produkt do użytku. Zależy Ci na najwyższej jakości, dużym współczynniku odbicia światła, szerokim spektrum kąta odbicia, a także wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne? Wybierz taśmę do konturowego oznakowania pojazdów, której ogromną zaletą jest trwały system aplikacji na podłożu.

Profesjonalne usługi oznakowania konturowego pojazdów

Oprócz sprzedaży taśmy konturowej oferujemy także jej wyklejenie na samochodzie. Przekonaj się, dlaczego warto wybierać produkty najlepszych producentów oraz korzystać z usług specjalistów w swojej dziedzinie. Zapraszamy do pracowni ArtGraf, gdzie zajmiemy się oznakowaniem konturowym Twojego pojazdu.

Dodatkowo oferujemy również usługę wyklejania zakupionej u nas taśmy konturowej.

Z dniem 10 października 2009, dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane jest odblaskowe oznakowanie konturowe. Decyduje o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 75 poz. 639). Pojazdy objęte obowiązkiem określa powyższe rozporządzenie oraz regulamin EKG ONZ Nr 48.

Dozwolone są następujące kolory oznakowania konturowego:

 • Kontury boczne – kolor żółty lub biały
 • Kontury tylne – kolor żółty lub czerwony
 • Dopuszczalna kolorystyka może różnić się w zależności od kraju.

Minimalne wymagania oznakowania konturowego. Oznakowanie powinno stanowić minimum 80% skumulowanej długości pojazdu; jeżeli nie jest to możliwe to 60%. Oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne. Oznakowanie boczne powinno być co najmniej w postaci linii dolnej i górnych rogów. Nie zaleca się kombinacji pojazdu i naczepy, w której tylko jedno z nich jest oznakowane. Zastosowana taśma odblaskowa musi mieć min. 5 cm szerokości.

Postanowienia Regulaminu ECE 48 dotyczące różnych kategorii pojazdów.

Oznakowanie obowiązkowe

 • N2 > 7,5 tony Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz te, których długość jest większa niż 6 m, a szerokość większa od 2,1 m.
 • N3 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
 • O3 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton.
 • O4 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton.

Oznakowanie opcjonalne

 • N1 Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
 • N2 < 7,5 tony Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony.
 • O2 Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony.
 • M2 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton.
 • M3 Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton.

Oznakowanie niedozwolone

 • M1 Samochody osobowe.
 • O1 Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony.
oznakowanie konturowe pojazdów